top of page

גיליון ד 2

אוגוסט 2002 תשס"ג

דבר העורכת | חנה הרצוג

 

מאמרים:

 • מנוחשלות: עיוורון מגדרי בתיאוריות פוליטיות ושקיפותן של נשים מזרחיות | הנרייט דהאן-כלב

 • חלוקת התפקידים והסמכויות במשפחה: השוואה בינתרבותית בין ישראלים ותיקים, עולים חדשים מחבר-העמים ותושבים של חבר-העמים | נלי אליאס

 • התרחבות ההשכלה הגבוהה והשלכותיה הריבודיות בישראל: 1980-1996 | סבטלנה בולוטין-צ'אצ'אשווילי, יוסי שביט וחנה איילון

 • קידום לתפקידי ניהול בבית הספר: ההיבט המגדרי והעדתי | אודרי אדי-רקח

 • קווים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל | בנימין גידרון, מיכל בר וחגי כץ

לזכרו של פייר בורדייה:

 • לימוד הטבע הנלמד: עיצוב מושג ההביטוס בעבודתו של בורדייה | גדי אלגזי

 • על ה"הבנה" אצל בורדייה | סשה וייטמן

 • פייר בורדייה: השדה הסוציולוגי כספורט של לחימה | ג'וליה רסניק

 • פייר בורדייה | אבי קורדובה

 • על-אודות המורשת הסוציולוגית של פייר בורדייה | לואיק וקנט

דיון - גלובליזציה:

 • גלובליזציה בחוסר נחת | יהודה שנהב

 • "אפוקליפסה עכשיו?!" על גלובליזציה, חוסר נחת וצרות אחרות | ניצה ברקוביץ'

הרהור וערעור:

דברים לסיכום הדיאלוג | יוחנן פרס

ביקורות ספרים:

מיכל פרנקל

על: היד הלא נעלמה: הפוליטיקה של התיעוש בישראל / דוד לוי-פאור

זאב רוזנהק

על: ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: המשק הישראלי 1985—1998 / אבי בן-בסט (עורך)

 

בעז שמיר

על: המשחק הפוליטי: עוצמה והשפעה בארגונים / יצחק סמואל

פנינה מורג-טלמון

על: נסיכה או שבויה: החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים 1840—1914 / מרגלית שילה

תמר אלאור

על: נשים קוראות: יתרונה של שוליות / איריס פרוש

רגב נתנזון

על: עיתונות תחת השפעה / דניאל דור 

לילך לב ארי

על: בלי לשבור את הכלים — סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד / משה שוורץ וראובן נאור

ברוך קימרלינג

על: הדעה האחרת: בזכות הדמוקרטיה והשלום / אמין אל-מהדי (תרגום: מרסל ודוד שגיב)

רונן פרידמן

על: Identity, Culture and Globalization \ Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (Eds.) 

אוה אילוז

על: Talk of Love \ Ann Swidler

1200px-Pierre_Bourdieu_(1).jpg
bottom of page