top of page

גיליון ה 1

פברואר 2003 תשס"ג

דבר העורכת | חנה הרצוג

 

לזכרה של דפנה יזרעאלי:

דפנה נונדי יזרעאלי (1937—2003): דברים לזכרה | יהודית לורבר

הסלון של דפנה: דברים לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי | תמר אלאור

מאמרים:

גבריות מתוך מחאה: על כינון הזהויות של חיילים בתפקידי צווארון כחול | אורנה ששון-לוי

הבניית רגשות של לחימה כאתר מרכזי של "לאומיניות" | דני קפלן

סיפורים של גבריות הגמונית: גוף ומרחב בסיפורי תרמילאים ישראליים | חיים נוי

זהות מתוך "זרות": הבניות תרבותיות של גבריות ערבית ביפו | דניאל מונטרסקו

"צו פיוס" — השיח האלים של מתינות | ניצה ינאי ורותי ליפשיץ-אורון

"יפן זה כאן?" — "יפן" כאלטרנטיבה תרבותית בישראל של שנות האלפיים | עפרה גולדשטיין-גדעוני

מסה:

לגופה של הסוציולוגיה: על מעמדו הייצוגי של הגוף | חיים חזן

ביקורות ספרים:

לואיס רוניגר

על: הדמוקרטיה ונפתוליה — פרדוקסים בדמוקרטיה המודרנית / שמואל נוח אייזנשטדט

אורי רם

על: ישראל: מחברה מגוייסת לחברה אזרחית? / יואב פלד ועדי אופיר (עורכים)

 

דפנה רובינשטיין

על: The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and the Military \ Baruch Kimmerling 

תום פסח

על: מרווחי מלחמה לדיווידנדים של שלום / שמעון ביכלר ויהונתן ניצן

יהושע מטיאש

על: היסטוריות לקראת דיאלוג עם האתמול / אייל נווה ואסתר יוגב

פנינה פרי

על: התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית / יעל עצמון (עורכת)

אריאלה לבנשטיין

על: הפוליטיקה של הזיקנה — האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר העדיפות הלאומי / יצחק בריק (עורך)

ליאון שלף

על: יהודים משתלבים: אוניברסליזם רפורמי אמריקני מול ציונות, אנטישמיות ושואה / עופר שיף

ישי רוזן-צבי

על: היהפוך כושי עורו? האדם השחור כ"אחר" בתולדות התרבות היהודית / אברהם מלמד

רונה ברייר-גארב

על: זיכרונות אסורים: לקראת מחשבה רב-תרבותית / אלה שוחט

יוסי בן-ארצי

על: סינקרטיזם והסתגלות — המפגש בין קהילה מסורתית ובין חברה סוציאליסטית / רחל שרעבי

הרווי גולדברג

על: קהילה קרועה — יהודי מרוקו והלאומיות, 1943—1954 / ירון צור

bottom of page