top of page

גיליון ד 1

פברואר 2002 תשס"ב

ביקורות ספרים:

חיים חזן

על: פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות ה- 40 / חנן חבר

רות גביזון

על: זהויות יהודיות: תשובות חכמי ישראל לבן-גוריון / אליעזר בן-רפאל

חגי בועז

על: העבריות החדשות — נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר / מרגלית שילה, רות קרק וגלית חזן-רוקם (עורכות)

משה צימרמן

על: ישראלים, ברלין / פניה עוז-זלצברגר 

אלעזר לשם

על: הגירה קהילה הזדהות — יהודי ארצות-הברית בשלהי המאה העשרים / עוזי רבהון

מירב אהרון-גוטמן

על: דיאלוג בין זהויות: מפגשי ערבים ויהודים בנווה שלום / רבאח חלבי (עורך)

קימי קפלן

על: ש"ס — אתגר הישראליות / יואב פלד (עורך)

דניאל דור

על: ערוץ 2, הממלכתיות החדשה / נעם יורן

דני רוזוליו

על: חינוך בקיבוץ משתנה: מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים / יחזקאל דר (עורך)

משה שוקד

על: The Future of Tradition: Customary Law, Common Law and Legal Pluralism \ Leon Sheleff

bottom of page