top of page

גיליון מיוחד בנושא סוציולוגיה של משבר משטרי

אנו שמחות לבשר על יצאתו לאור של גיליון כד 2,
גיליון מיוחד בנושא סוציולוגיה של משבר משטרי. 

 

CONTACT
bottom of page