top of page
Screenshot_20230531_113916_Adobe Acrobat_edited.jpg

סוציולוגיה ישראלית

כתב עת לחקר החברה בישראל

כתב העת סוציולוגיה ישראלית
מחליף עורכים/ות! 

שלומות,

לאחר חמש שנים בהן הייתה לי הזכות להכיר וללמוד סוציולוגיה ישראלית מרתקת, חדשנית ובועטת, ללוות כתבי יד וכותבים/ות לפרסום, לעצבן (לצערי) כמה אחרים/ות, להיעזר בנדיבות ובמקצועיות הרבה של סוקרים/ות אנונונימיים/ות ושל חברי/ות מערכת כתב העת (תודה!!), ולהנות מניהול המערכת חסר הפשרות של דנה שי, הגיע העת לסיים את המסע. כתב העת מקבל כעת את הדרים טים של אדריאנה קמפ, טליה שיף ורמי קפלן. הטו אוזן, ופיקחו עין לקראת הפרק הבא של סוציולוגיה ישראלית, וכן, בהחלט המשיכו לשלוח כתבי יד!

הצוות החדש יטפלו בכתבי יד חדשים מהיום. אני אמשיך לטפל בכתבי יד שכבר נמצאים בתהליך עד ה-31 לדצמבר.

בהזדמנות זו, אני רוצה להזמין דוקטורנטים/ות בשלב ב' מכל הארץ לסדנת הערכת המאמרים של החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתל אביב שנערכת בסמסטר ב' בימי חמישי בזום. לפרטים נא לפנות אליי או להילה במזכירות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב socant3@tauex.tau.ac.il       

כל טוב, סנדרה.

CONTACT
bottom of page