top of page

אודות כתב העת סוציולוגיה ישראלית

"סוציולוגיה ישראלית" הוא כתב עת חצי-שנתי שנוסד בשנת 1998 ומוקדש כולו למאמרים סוציולוגיים בשפה העברית. גיליונות כתב העת מפורסמים פעמיים בשנה באופן קבוע. מטרתו היא לשמש במה למחקרים המנהלים שיח עם עבודות מתקדמות בסוציולוגיה העולמית, תוך הפניית המבט אל ישראל ואל חומרים מקומיים. כתב העת מעניק מקום למאמרים מדעיים ממגוון מתודולוגיות וגישות תיאורטיות, המשקפות את רבגוניותה של הסוציולוגיה. בנוסף למאמרים מחקריים, כתב העת מציע מסות ודיונים העוסקים בנושאים העומדים על סדר היום הסוציולוגי ורלוונטיים למציאות בישראל, וכן תגובות על מאמרים שהופיעו בחוברות קודמות. בכתב העת מדור ספרים, המגיש לקוראים חיבורים ביקורתיים ושיחות על ספרים שזה עתה ראו אור בישראל ובעולם.

"סוציולוגיה ישראלית", מייסודו של החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, נתמך על ידי המכון למחקר חברתי (על יד החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב), המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש דוד הורוביץ והאגודה הסוציולוגית הישראלית.

כתב העת שלנו דוגל בשיטת Open Access, המבטיחה זמינות מאמרים וחומרי מחקר לקהל הרחב, ללא צורך במנוי או תשלום. מתכונת זו מקדמת את השקיפות ותרומת הידע האקדמי לקהילה הרחבה, ומאפשרת לכל מי שמעוניין לגשת לחומרים שלנו, ללא הגבלה כלשהי. זו המחויבות שלנו להפוך את הידע והמחקר האקדמי לנגיש וזמין לכל.

 

כתב העת שלנו מתגאה בפרסום מאמרים במתכונת "פרסום מוקדם מקוון" (Online First) בדומה לשורת כתבי עת בינלאומיים המובילים במתכונת זו. המאמרים בכתב העת יתפרסמו באתר האינטרנט שלנו לפני הופעתם בגיליון הסופי. פרסום מוקדם מקוון מאפשר לחוקרות ולחוקרים, כמו גם לקהל הרחב, גישה מהירה לממצאים עדכניים, תוך שמירה על אותו תהליך ביקורת עמיתים קפדני. אנו רואים/ות בפרסום מוקדם מקוון כאמצעי לשיפור הנגישות ולהפצת הידע המדעי במהירות וביעילות. 

תוכן העניינים ותקצירי המאמרים זמינים גם בשפה האנגלית בכל הגיליונות, ובשפה הערבית החל מגיליון יט'1 . לחצו כאן לקריאה.

 

עורכות.ים: פרופ' אדריאנה קמפ, ד"ר טליה שיף וד"ר רמי קפלן

עורך מדור ספרים: ד"ר יניב רון-אל

עורך מדור מפגשים סביב ספרים: פרופ' יהודה שנהב-שהרבני

רכזת מערכת: דנה שי

עריכה לשונית: לידר ארצי

תרגום לערבית: אריס בשארה

עימוד: ספי סיני

 

 

חברי וחברות המערכת:

אביהו שושנה, אריז' סבאע'-ח'ורי, אריקה וויס, גיל אייל, גילי דרורי, גלית אילון, הדס מנדל, יהודה שנהב, יצחק ששון, יריב פניגר, ניצה ברקוביץ', נסים ליאון, עדי מורנו

עוזרי ועוזרות המערכת:

סיון גל רוזברג, תהילה גאדו, נעמה זוהר, גל ליפשיץ, טובה מהכני־בלקין, שיר קולר, טל קפטור, דנה שי, ליאת שפר

bottom of page