חברי וחברות המערכת​ (לפי סדר הא"ב)

פרופ' גלית אילון

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

גלית אילון.jpg

פרופ' גיל אייל

המחלקה לסוציולוגיה,

אוניברסיטת קולומביה, ארצות הברית

פרופ' גילי דרורי

,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' נסים ליאון

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה,

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' הדס מנדל

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יריב פניגר

המחלקה לחינוך,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' (אמריטוס) יהודה שנהב-שהרבני

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' ניצה ברקוביץ'

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אריקה וויס

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עדי מורנו

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר אריז' סבאע'-ח'ורי

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אביהו שושנה

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, 

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

ד"ר יצחק ששון

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

אוניברסיטת תל-אביב