עורכי ועורכות כתב העת לדורותיהם/ן

פרופ' אלכסנדרה קלב

2017-הווה

גיליונות: יח'2, יט'1, יט'2, כ'1, כ'2, כא'1, כא'2

Kalev-Headshot.JPG

פרופ' דני רבינוביץ

2013-2016

גיליונות: יד'2, טו'1, טו'2, טז'1, טז'2, יז'1, יז'2, יח'1

דני רבינוביץ.jpg

פרופ' (אמריטוס) חיים חזן

2009-2012

גיליונות: י'2, יא'1, יא'2, יב'1, יב'2, יג'1, יג'2, יד'1

חיים חזן.jpg

פרופ' (אמריטוס) חיה שטייר

2006-2008

גיליונות: ז'2, ח'1, ח'2, ט'1, ט'2, י'1

%D7%97%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%98%D7%99%

פרופ' (אמריטוס) חנה הרצוג

2002-2005

גיליונות: ד'1, ד'2, ה'1, ה'2, ו'1, ו'2, ז'1

%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%

פרופ' ליאון שלף ז"ל

1998-2001

גיליונות: א'1, א'2, ב'1, ב'2, ג'1, ג'2

ליאון שלף.jpg