top of page

גיליון כ 1

יוני 2019 תשע"ט

סימפוזיון אזרחות היום: בין ניאו-ליברליזם לפופוליזם
מבוסס על מיני–מליאה שנערכה לכבוד הכנס ה–50 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, שהתקיים באוניברסיטת חיפה בתאריכים 21–22 בינואר 2019.

  • אזרחות היום: דברי פתיחה / אדריאנה קמפ

  • הדמוס נעלם? הפופוליזם כאתגר על התפיסה הניאו־ליברלית של הפוליטי / דני פילק

  • אזרחות כלכלית בישראל בעידן חוק הלאום: המקרה של נשים פלסטיניות / עמליה סער

  • מסחור האזרחות כמגמה גלובלית / יוסי הרפז

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי

דניאל ממן וזאב רוזנהק

האינדיבידואליזציה, ההפרטה וההשווקה (marketization) של ניהול סיכונים הם מאפיינים מכוננים של הקפיטליזם הפיננסי. בתנאים אלו, היחיד נדרש לנהל סיכונים כלכליים וחברתיים ולהבטיח את רווחתו באמצעות השתתפותו בשוק המוצרים והשירותים הפיננסיים. תוכניות לחינוך פיננסי ממלאות תפקיד חשוב בניסוח ובהפצת המודל של הסובייקט הרצוי בשוק זה — ההומו פיננסיוס. מאמר זה מציג ניתוח של מגוון רחב של תוכניות חינוך פיננסי המופעלות על ידי ארגונים מדינתיים ולא–מדינתיים בישראל, ובוחן כיצד הן מגדירות, מסבירות ומצדיקות התנהגות פיננסית נאותה ואת מאפייני הסובייקט שעומדים ביסודה. מהניתוח עולה שלצורך זה התוכניות משתמשות בשלושה מכשירים דיסקורסיביים מרכזיים: מוסכמות, רגשות וציוויים מוסריים. השימוש במכשירים דיסקורסיביים אלו מסייע לכונן ולהדק את החיבור שבין עמדות הסובייקט הרצויות ובין האינדיבידואליזציה, ההפרטה וההשווקה של ניהול סיכונים כלכליים. פרויקט החינוך והאוריינות הפיננסית מתגלה כבעל משמעות פוליטית יסודית ורחבה הרבה מעבר להעברת מידע והנחלת מיומנויות טכניות לאוכלוסייה. זהו פרויקט פוליטי שמבקש ללמד את האוכלוסייה הכללית "להיות" סובייקט פיננסי המאופיין בנטיות קוגניטיביות, רגשיות ומוסריות מסוימות, וכך הוא תורם לנרמול הלוגיקה הרעיונית והמוסדית של הפיננסיאליזציה של חיי היומיום.

בעקבות הגבריות האבודה: תיירי מין ישראלים בתאילנד

גיא ברוקר ועמליה סער

המאמר מציג את זירת תיירות המין של גברים ישראלים בפטאיה שבתאילנד כמקום לכינון מחדש ולשיקום סימבולי של דומיננטיות גברית, שעל פיהם אבדה כאשר הנשים הישראליות הפכו לחזקות ולתובעניות מדי. עבודת שדה ושישים ראיונות עם תיירים ישראלים בעיר, שהיא מרכז עולמי של תעשיית המין, חושפים אצל הגברים תחושות של נחיתות לגבי מראם, מצבם הכלכלי ואונם, וכעס כלפי נשים ישראליות שלהרגשתם פוגעות ביכולתם לממש את גבריותם. הגברים הישראלים מחפשים מפלט זמני בחופשת המין בתאילנד, שהפכה לזמינה וזולה עבורם בזכות היתרון היחסי של ישראל בכלכלה הגלובלית. שם הם מנסים לממש פנטזיות של גבריות פטריארכלית בלתי מעורערת באמצעות פרפורמנס של היפר–גבריות, שליטה, אלימות והכפפת נשים. הניתוח מפרש פרקטיקות אלו כתגובה לעלייה היחסית בכוחן של הנשים בישראל, לקושי המתגבר של גברים לתפקד כמפרנסים ראשיים ולציפיות הסותרות שהם תופסים כמופנות כלפיהם — להמשיך להפגין און מיני וכלכלי אך בה בעת לגלות רגישות ולנהוג בשוויוניות מגדרית.

פתיחות רוחנית בניו אייג' היהודי: היבדלות מעמדית בעידן פוסט־חילוני

רחל ורצברגר ודנה קפלן

מאמר זה מתבונן בניו אייג' היהודי בישראל כבמקרה מבחן להתארגנות מחדש של השדה הדתי ולעלייתן של צורות דתיות היברידיות בעידן הפוסט–חילוני. שלא כמו רוב המחקרים בנושא, המדגישים את הממד הפוליטי או האתני של צורות דתיות עולות מעין אלה, המאמר מציג ניתוח מעמדי של פרקטיקות של חידוש היהדות ומתמקד בדפוסי היבדלות המתבססים על לקטנות תרבותית ואומניבוריוּת, ועל מעורבות רגשית וגופנית המכוונת ליצירת חוויה רוחנית–יהודית אותנטית. אנו מראות שהמשתתפים מנסחים את פעולת ההיבדלות במונחים של פתיחות רוחנית וכי ההיבדלות נעשית באמצעות שתי פרקטיקות עיקריות: הטמעה סלקטיבית של השפעות רוחניות לא– יהודיות ותוך–יהודיות, וחיבור אישי וקולקטיבי ליהדות באמצעות חידוש הריטואל היהודי. יחדיו, שתי פרקטיקות אלו משרטטות גבולות מעמדיים המבחינים את אנשי העידן החדש היהודי החילונים ממי שנתפסים כמסוגרים, מאובנים ופסיביים מבחינה דתית.

מפגשים סביב ספרים:

 

פאנל מיוחד על ספרה של מיכל קרבאל-טובי, "When the State Winks: The Performance of Jewish Conversion in Israel"

  • אנתרופולוגיה של מפגשים / תמר כתריאל

  • מסכות כשרות / חיים חזן

  • מערך הגיור כתרופה לאימה דתית / אדם קלין אורון

פאנל מיוחד על ספרה של דפנה הקר, "Legalized Families in the Era of Bordered Globalization"

  • כמה מחשבות על "משפחות ממושפטות" / עמית קפלן

  • עידן הגלובליות המוגבלת / עדי מורנו

  • מוסד המשפחה בישראל בעידן הגלובליזציה המוגבלת המגודרת: המקרה של חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע־2010 / סלביה פוגל־ביזאוי

ביקורות ספרים:

תמר ברגר

על: דעת המקום: מחוזות זיכרון ישראליים / מיכאל פייגה

רגב נתנזון

על: Jaffa Shared and Shattered: Contrived Coexistence in Israel\Palestine \ Daniel Monterescu

ארז צפדיה

על: יחסי יהודים־ערבים בערים המעורבות לוד ורמלה: אידאולוגיה מול חיי היום־יום / אילן שדמה

ליליאן אבו-טביך

על: זהות מעמדית בהתהוות: פרוֹפסיוֹנליוֹת פלסטיניוֹת בנגב / סראב אבורביעה־קווידר

גל לוי ומחמד מסאלחה

על: החברה האזרחית הערבית בישראל: אליטות חדשות, הון חברתי ותודעה אופוזיציונית / אמל ג'מאל

עמליה סער

על: Gendering Israel’s Outsourcing: The Erasure of Employees’ Caring Skills \ Orly Benjamin

אדם קלין אורון

על: Jews in the Age of Authenticity: Jewish Spiritual Renewal in Israel \ Rachel Wercbzerger

אורי רם

על: חיים חדשים: דת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרון דוד גורדון / עינת רמון

דינה רוגינסקי

על: סדקים של חירות: גוף, מגדר ואידיאולוגיה בחינוך לריקוד לישראל / הודל אופיר ויעל (ילי) נתיב

טליה טרזה אסן

על: נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות / עינת לחובר, עינת פלד ומיכל קומם (עורכות)

ניר אביאלי

על: השדות באפריקה: חוויות של מחקר והבניית ידע / רות ג'יניאו, נועה לוי ולין שלר (עורכות)

אפרת ירדאי

על: Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil and Israel \ Michéle Lamont, Graziella Moraes Silva, Jessica Welburn, Joshua Guetzkow, Nissim Mizrachi, Hanna Herzog and Elisa Reis

bottom of page